Formularz reklamacyjny

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

 

Adresat: JS GOLF ZONE, Al. Karkonoska 59B, 53-015 Wrocław,jsgolfzone@gmail.com

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta:

Nr telefonu Klienta:

Adres e-mail Klienta:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

        adres pocztowy:

        adres e-mail:

 

Reklamacja dotyczy:

        towaru:

        umowy o świadczenie innej usługi:

        inne:

 

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

 

 

Żądanie reklamacji:
        usunięcie wady towaru lub usługi
        wymiana towaru na wolny od wad
        obniżenie ceny towaru
        odstąpienie od umowy

Sprzedawca informuje, że:

Towary mogą podlegać gwarancji ze strony producenta albo dystrybutora.W takiej okoliczności, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient ma możliwość wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi wobec wad fizycznychtowaru niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnejgwarancji.   

                                                            

Podpis składającego:

Pobierz pdf z formularzem

Scroll to Top